Toán Lớp 7: 7/23.[(-8/6)-45/18] . Có ai cứu tui qua địa ngục ktra Toán học đi mà !

Question

Toán Lớp 7: 7/23.[(-8/6)-45/18] . Có ai cứu tui qua địa ngục ktra Toán học đi mà !, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tuần 2022-06-07T07:38:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Shin$
  Bạn tham khảo !!
  $\dfrac{7}{23}$.$[(\dfrac{-8}{6}$ – $\dfrac{45}{18})]$
  ⇒ $\dfrac{7}{23}$ . $\dfrac{-23}{6}$
  ⇒ $\dfrac{-7}{6}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   7/23 .[(-8/6) -45/18]
  =7/23 .[(-8/6) -5/2]
  =7/23 . (-8/6 – 15/6)
  =7/23 . (-23/6)
  =(7. (-1))/(1.6)
  =-7/6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )