Toán Lớp 7: 6. Ba đơn vị vận tải cùng chuyển 7 tấn hàng. Đơn vị A có 12 xe, trọng tải mỗi xe là 5 tấn Đơn vị B có 15 xe, trọng tải mỗi xe là 3 tấn

Question

Toán Lớp 7: 6. Ba đơn vị vận tải cùng chuyển 7 tấn hàng.
Đơn vị A có 12 xe, trọng tải mỗi xe là 5 tấn
Đơn vị B có 15 xe, trọng tải mỗi xe là 3 tấn
Đơn vị C có 20 xe, trọng tải mỗi xe là 3,5 tấn.
Hỏi mỗi đơn vị đã vận chuyển bao nhiêu tấn hàng, biết rằng mỗi xe được huy động một số chuyến như nhau?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-12-19T09:22:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Mỗi lượt huy động xe, các đơn vị vận chuyển một khối lượng hàng tương ứng là:
  Đơn vị A: 12.5=60 (tấn)
  Đơn vị B: 15.3=45 (tấn) 
  Đơn vị C: 20.3,5=70 (tấn)
  Vì số lượt xe huy động là như nhau nên khối lượng hàng vận chuyển được của ba đơn vị tỉ lệ thuận với
  khối lượng hàng của các đơn vị vận chuyển được trong mỗi lượt huy động.
  Gọi x, y, z lần lượt là số tấn hàng của các đơn vị A, B, C vận chuyển được.
  Đặt x60=y45=z70=k
   x=60k
      y=45k
      z=70k
   x+y+z=700⇒60k+45k+70k=700
  60k+45k+70k=700
  175k=700⇒k=4
  Do đó: x=4.60=240
              y=4.45=180
              z=4.70=280
  Vậy đơn vị A chở 240 tấn hàng, đơn vị B chở 180 tấn hàng, đơn vị C chở 280 tấn hàng
                                              vote cho mình 5 sao

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )