Toán Lớp 7: -6 -6$\frac{12}{27}$ .5$\frac{1}{4}$ -1$\frac{5}{17}$ .5$\frac{1}{4}$

Question

Toán Lớp 7: -6 -6$\frac{12}{27}$ .5$\frac{1}{4}$ -1$\frac{5}{17}$ .5$\frac{1}{4}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 ngày 2022-04-19T18:44:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – 6 12/27 . 5 1/4 – 1 5/17 . 5 1/4
  = 5 1/4 . ( 6 12/27 – 1 5/17 )
  = 21/4 . ( 58/9 – 22/17 )
  = 21/4 . 788/153
  = 1379/51

 2. Mong cho lời giải hay nhất ❤️⭐️
  toan-lop-7-6-6-frac-12-27-5-frac-1-4-1-frac-5-17-5-frac-1-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )