Toán Lớp 7: `-6x-3=3x-x^2 + 1` Giúp mình nha, chi tiết

Question

Toán Lớp 7: `-6x-3=3x-x^2 + 1` Giúp mình nha, chi tiết, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-12-21T07:53:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   x=\frac{\sqrt{97}+9}{2} hoặc x=\frac{-\sqrt{97}+9}{2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -6x-3=3x-x^2+1
  <=>x^2-3x-6x-3-1=0
  <=>x^2-9x-4=0
  <=>x^2-9/2x-9/2x+81/4-97/4=0
  <=>x(x-9/2)-9/2(x-9/2)=97/4
  <=>(x-9/2)(x-9/2)=97/4
  <=>(x-9/2)^2=97/4
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x-\dfrac92=\dfrac{\sqrt{97}}{2}\\x-\dfrac92=\dfrac{-\sqrt{97}}{2}\end{array} \right.\) 
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{\sqrt{97}+9}{2}\\x=\dfrac{-\sqrt{97}+9}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=\frac{\sqrt{97}+9}{2} hoặc x=\frac{-\sqrt{97}+9}{2}

 2. Giải đáp:
  $-6x-3=3x-x^2+1$
  $⇔x^2-6x-3-3x-1=0$
  $⇔x^2-9x-4=0$
  $⇔x^2-\dfrac{9}{2}.2.x+(\dfrac{9}{2})^2-(\dfrac{9}{2})^2-4=0$
  $⇔(x-\dfrac{9}{2})^2=\dfrac{97}{4}$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x-\dfrac{9}{2}=\sqrt{\dfrac{97}{4}}\\x-\dfrac{9}{2}=-\sqrt{\dfrac{97}{4}}\end{array} \right.$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=\sqrt{\dfrac{97}{4}}+\dfrac{9}{2}\\x=-\sqrt{\dfrac{97}{4}}+\dfrac{9}{2}\end{array} \right.$
  Dấu suy ra thứ 4 là áp dụng hằng đẳng thức thứ nhất có dạng:
  $A^2-2AB+B^2=A^2-AB-AB+B^2=A(A-B)-B(A-B)=(A-B)(A-B)=(A-B)^2$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )