Toán Lớp 7: 5. Biết rằng 14 dm³ sắt cân nặng 109,2 kg. Hỏi 7m³ sắt cân nặng bao nhiêu?

Question

Toán Lớp 7: 5. Biết rằng 14 dm³ sắt cân nặng 109,2 kg. Hỏi 7m³ sắt cân nặng bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tháng 2022-12-19T09:41:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  54600 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 7 m^3 = 7000 dm^3
  Cân nặng của 1 dm^3 sắt là :
  109,2 : 14 = 7,8 ( kg )
  => Cân nặng của 7 m^3 sắt là :
  7,8 . 7000 = 54600 ( kg )
  Vậy cân nặng của 7 dm^3 sắt là 54600 kg

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Đổi 7}$ m^3 = 7000 dm^3
  1 dm^3 $\text{cân nặng là :}$
  $\text{109,2 : 14 = 7,8 (kg)}$
  7 m^3 $\text{sắt cân nặng là :}$
  $\text{7,8 x 7000 = 54 600 (kg)}$
  $\text{Đáp số : 54 600 kg.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )