Toán Lớp 7: 5^8- 5^ 7+ 5^6 chia hết cho số nào ? A5 B3 C7 D5,3,7

Question

Toán Lớp 7: 5^8- 5^ 7+ 5^6 chia hết cho số nào ?
A5
B3
C7
D5,3,7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-05-25T19:44:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   5^8 -5^7 +5^6

  =5^6 .(5^2 -5+1)

  =5^6 .21

  Vì 21 \vdots 3,7 ; 5^6 \vdots 5

  =>5^6 .21 \vdots 3;5;7

  =>D

 2. 5^8 –  5^ 7 +  5^6

  =390625 – 78125  + 15625

  =328125

  ta có :

  328125 $\vdots$ 5 

  328125 $\vdots$ 3 

  328125 $\vdots$ 7 

  ->D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )