Toán Lớp 7: 42/46+250/186+-2121/2323+-125125/143143

Question

Toán Lớp 7: 42/46+250/186+-2121/2323+-125125/143143, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 7 ngày 2022-04-14T08:36:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Lời giải :}

  \frac{42}{46} + \frac{250}{186} + \frac[-2121}{2323} + \frac{-125125}{143143}

  = \frac{21}{23} + \frac{125}{93} + \frac{-21}{23} + \frac{-125}{143}

  = ( \frac{21}{23} + \frac{-21}{23} ) + ( \frac{125}{93} + \frac{-125}{143} )

  = 0 + \frac{6250}{13299}

  = \frac{6250}{13299}

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  42/46+250/186+(-2121)/2323+(-125125)/143143

  =21/23 + 125/93 + (-21)/23 + (-125)/143

  =(21/23+(-21)/23)+(125/93(-125)/143)

  =0 + 6250/13299

  =6250/13299

  $@D$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )