Toán Lớp 7: 4-x ² – 2xy-y ² Giúppp ạ gấp ????????????????????

Question

Toán Lớp 7: 4-x ² – 2xy-y ²
Giúppp ạ gấp ????????????????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-11-23T18:39:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4-x²-2xy-y²
  = 4-(x² + 2xy +y² )
  =2²-(x+y²)
  =(2+x+y)(2-x-y)
  Cho mình ctlhn nha :33

 2. 4 -x² – 2xy – y²
  = 4 – (x² + 2xy + y²)
  = 4 – (x + y)²
  = 2² – (x+y²)
  = (2 – x-y)(2 + x + y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )