Toán Lớp 7: (4 -2x)/ 4 + 8= 3( 2 – 2x) -3x

Question

Toán Lớp 7: (4 -2x)/ 4 + 8= 3( 2 – 2x) -3x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 3 tuần 2022-04-07T17:30:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (4 -2*x) /4 + 8 = 3*(2 -2*x) -3*x
  4-2x/4 +8= -x-18/2
  3(2-2x) -3x =-3( 3x-2)
  -x-18/2= -3( 3x-2)
  9- x/2=6-9x
  17x/2=-3
  17x+6/2=0
  17x=-6
  x=-6/17

 2. đáp án:
  x=-1,2
  giải thích các bước giải:
   (4 -2x)/ 4 + 8= 3( 2 – 2x) -3x$\\$ 1-(2x)/4+8=6-6x-3x $\\$ 1-x/2+8=6-3x $\\$ -x/2+9=6-3x$\\$ -x/2+3x=6-9$\\$ (-x+6x)/2=-3$\\$ (5x)/2=-3 $\\$ =>5x=-6 $\\$ =>x=-6/5 $\\$ =>x=-1,2
  $\text{OvO}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )