Toán Lớp 7: 4 1 4 1 ___ . 16 ____ _ ________ . 43 _____ =?????

Question

Toán Lớp 7: 4 1 4 1
___ . 16 ____ _ ________ . 43 _____ =?????
9 3 9 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 6 tháng 2022-06-19T09:59:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4/9. 16 1/3 – 4/9. 43 1/3
  = 4/9. (16 1/3 – 43 1/3)
  = 4/9. (49/3 – 130/3)
  = 4/9. (-27)
  = -12
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4/9 . 16 1/3 – 4/9 . 43 1/3
  = 4/9 . (16 1/3 – 43 1/3)             (16 – 43 = -27 ; 1/3 – 1/3 = 0 -> = 27)
  = 4/9 . (-27)
  = (4 . (-27))/9
  = -12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )