Toán Lớp 7: (x+4).(x-1)=<0 giúp mnhf với

Question

Toán Lớp 7: (x+4).(x-1)=<0 giúp mnhf với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 23 phút 2022-06-20T15:52:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x+4)(x-1)<=0
  <=>[({(x+4<=0),(x-1>=0):}),({(x+4>=0),(x-1<=0):}):}
  <=>[({(x<=-4),(x>=1):}(\text{loại})),({(x>=-4),(x<=1):}(t//m)):}
  Vậy -4<=x<=1

 2. Ta có: x – 1 < x+4 (với ∀x)
  Để (x+4).(x-1) ≤ 0 thì:
  x+4 và x – 1 khác dấu
  Xét $\left \{ {{x+4 \geq 0} \atop {x – 1 \leq0}} \right.$
  <=> $\left \{ {{x} \geq-4\atop {x\leq1 }} \right.$ 
  <=> -4 ≤ x ≤ 1
  Vậy x ∈ {-4;-3;-2;-1;0;1}
  (Chúc bạn hoc tốt)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )