Toán Lớp 7: 3a = 5b, 7b = 2c và a + b + c = 74 Ai giải giúp mình với

Question

Toán Lớp 7: 3a = 5b, 7b = 2c và a + b + c = 74
Ai giải giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 3 ngày 2022-06-19T01:22:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  3a=5b 

  ⇒a/5      ; b3 

  ⇒a/10     ; b6              (1)

  7b=2c

  ⇒b/2      ;c7                  (2)

  từ (1) và (2) ta có :

  a/10 = b/6 = c/21

  áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  a/10=b/6=c/21 =a+B+C/10+6+21 =74/37=2 

  ⇒a)10.2=20

  b)6.2=12

  c)21.2=42

  vậy a)=20

  b)=12

  c)=42

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. 3a = 5b

  <=> a/5 = b/3

  <=> a/10 = b/6    ( 1 )

  7b = 2c

  <=> b/2 = c/7

  <=> b/6 = c/21         ( 2 )

  $\text{ Từ ( 1 ) và ( 2 ) : }$

  => a/10 = b/6 = c/21

            $\text{ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có : }$

                   a/10 = b/6 = c/21 = {a + b + c }/{ 10 + 6 + 21 } = 74/37 = 2

  => {(a = 2. 10 = 20),(b = 2. 6 = 12),(c = 2. 21 = 42):}

                          $Vậy$ ( a ; b ; c ) = ( 20 ; 12 ; 42 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )