Toán Lớp 7: 3a = 4b = 6c và 2b – a + c = 10

Question

Toán Lớp 7: 3a = 4b = 6c và 2b – a + c = 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 5 ngày 2022-06-18T03:38:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Ta có:
  3a = 4b = 6c
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  Vậy a = 10 ; b = 7,5 ; c = 5

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  3a = 4b = 6c
  ⇒ a/4 = b/3 ; b/6 = c/4
  ⇒ a/8 = b/6 ; b/6 = c/4
  ⇒ a/8 = b/6 = c/4
  ⇒ a/8 = (2b)/12 = c/4
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  ⇒ (2b)/12 = a/8 = c/4 = (2b – a + c)/(12 – 8 + 4) = 10/8
  ** b/6 = 10/8 ⇒ b = 15/2
  ** a/8 = 10/8 ⇒ a = 10
  ** c/4 = 10/8 ⇒ c = 5
  Vậy  (a ; b ; c) = (10 ; 15/2 ; 5)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )