Toán Lớp 7: X/3 = y/5 = z/ -2 và 5x – y + 3z = -16

Question

Toán Lớp 7: X/3 = y/5 = z/ -2 và 5x – y + 3z = -16, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T08:17:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   (x ; y ; z) = (-12 ; -20 ; 8)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Từ x/3 = y/5 = z/-2
  => (5x)/15 = y/5 = (3z)/-6
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta được:
  (5x)/15 = y/5 = (3z)/-6 = (5x – y + 3z)/(15 – 5 + (-6)) = -16/4 = -4
  * x/3 = -4 =>x = (-4) . 3 = -12
  * y/5 = -4 => y = (-4) . 5= -20
  * z/-2 = -4 => z = (-4) . (-2) = 8
  Vậy (x ; y ; z) = (-12 ; -20 ; 8)

 2. Theo đề ta có:
  x/3=y/5=z/(-2) và 5x-y+3z=-16
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  x/3=y/5=z/(-2)=(5x-y+3z)/(5.3-5+3.(-2))=(-16)/(4)=-4
  Ta có:
  x/3=-4⇔x=-12
  y/5=-4⇔y=-20
  z/(-2)=-4⇔z=8
  Vậy x=-12,y=-20,z=8
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )