Toán Lớp 7: x/3=y/2=z/-5 và 2x-4y+5z=23 qiups mình với

Question

Toán Lớp 7: x/3=y/2=z/-5 và 2x-4y+5z=23 qiups mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tuần 2022-04-14T03:05:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tc dãy ts bằng nhau,ta có:
  x/3=y/2=z/-5=(2x-4y+5z)/(2.3-4.2+5.(-5))=23/-27
  Suy ra:
  x/3=23/-27=>x=23/-9
  y/2=23/-27=>y=46/-27
  z/-5=23/-27=>z=115/27
  Vậy (x;y;z)=(23/-9;46/-27;115/27)

 2. Bạn tham khảo
  x/3=y/2=y/-5=>(2x)/6=(4y)/8=(5z)/-25
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau  có:
  (2x)/6=(4y)/8=(5z)/-25=(2x-4y+5z)/(6-8+(-25))=23/-27
  Do đó:
  x/3=23/-27<=>x=23/-17 . 3<=>x=23/-9
  y/2=23/-27<=>y=-23/-27 . 2<=>y=46/-27
  z/-5=23/-27<=>z=23/-27 . -5<=>z=115/17
  Vậy (x;y;z)=(23/-9;46/-27;115/27)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )