Toán Lớp 7: 3 đội máy cày cùng caỳ 3cánh đồng cùng diện tích đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày đội thứ hai trong năm ngày đội t

Question

Toán Lớp 7: 3 đội máy cày cùng caỳ 3cánh đồng cùng diện tích đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày đội thứ hai trong năm ngày đội thứ ba trong 6 ngày hỏi đọi có bao nhiêu máy cày, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 7 ngày 2022-04-14T10:13:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi x (máy), y (máy), z (máy) lần lượt là số máy cày của các đội 1, 2, 3 (x, y, z ∈ NN^**)
  Vì diện tích cày đều như nhau, các máy cùng năng suất nên số máy và số ngày hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
  => Ta có:
  3x = 5y = 6z => x/(1/3) = y/(1/5) = z/(1/6) và y – z = 1
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có:
  x/(1/3) = y/(1/5) = z/(1/6) = (y – z)/(1/5 – 1/6) = 1/(1/30) = 30
  x/(1/3) = 30 => x = 1/3 . 30 = 10
  y/(1/5) = 30 => y = 1/5 . 30 = 6
  z/(1/6) = 30 => z = 1/6 . 30 = 5
  Vậy: Đội 1: 10 máy
           Đội 2: 6 máy
           Đội 3: 5 máy

 2. Giải đáp:
  gọi số mày cày của ba đội lần lượt là:a,b,c
  ta có :số máy cày và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
  =>a.3=b.5=c.6 và BCNN(3,5,6)=30
  ta có
  a/10=b/6=c/5=b-c/6-5=2/1=2
  =>a/10=2=>a=2.10= 20
  b=2.6=12
  c=2.5=10
  vậy số máy cày của ba đội lần lượt là:20
  12
  10 máy 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   vote cho mkj nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )