Toán Lớp 7: 3.các cạnh x,y,z của 1 tam giác tỷ lệ 2,4,5 tìm độ dài các cạnh của tam giác đó biết tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn độ

Question

Toán Lớp 7: 3.các cạnh x,y,z của 1 tam giác tỷ lệ 2,4,5 tìm độ dài các cạnh của tam giác đó biết tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn độ dài cạnh còn lại 20cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 1 tháng 2022-12-21T03:17:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt tỉ lệ với a,b,c: }$
  $\Rightarrow$ $\text{$\dfrac{a}{2}$=$\dfrac{b}{4}$=$\dfrac{c}{5}$}$ $\text{và a+b – c=20}$
  $\text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhua ta có:}$
  $\dfrac{a}{2}$$\text{=$\dfrac{b}{4}$=$\dfrac{c}{5}$=$\dfrac{a+c-b}{2+5-4}$=$\dfrac{20}{3}$}$
  $\Rightarrow$ $\text{a = $\dfrac{20}{3}$.2 = $\dfrac{40}{3}$}$
  $\Rightarrow$$\text{ b =}$ $\dfrac{20}{3}.4=$ $\dfrac{40}{3}$
  $\Rightarrow$$\text{ c =}$ $\dfrac{20}{3}.5=$ $\dfrac{100}{3}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #Kaito kid
  Theo đề ta có:
  $\frac{x}{2}$=$\frac{y}{4}$=$\frac{z}{5}$
  Do độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn độ dài cạnh còn lại 20cm
  ⇒x+z-y=20
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta đc
  $\frac{x+z-y}{2+5-4}$=$\frac{20}{3}$
  ⇒x=$\frac{40}{3}$ 
  ⇒y=$\frac{80}{3}$ 
  ⇒z=$\frac{100}{3}$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )