Toán Lớp 7: $3^{x}$ + $3^{x+2}$ = 7290 Giúp mình với ạ

Question

Toán Lớp 7: $3^{x}$ + $3^{x+2}$ = 7290
Giúp mình với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 2 tháng 2022-03-19T15:42:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  ${3^x+}$ $3^{x+2}=7290$
  ${10.3^x=7290}$
  $\dfrac{10.3^x}{10}=$ $\dfrac{7290}{10}$
  ${3^x=729}$
  $x={6}$
   

 2. \(3^x + 3^{x+2} = 7290\\\Leftrightarrow 3^x + 3^x\times 3^2=7290\\\Leftrightarrow 3^x(1+3^2) = 7290\\\Leftrightarrow 10 \times 3^x = 7290 \\\Leftrightarrow 3^x = 729 \\\Leftrightarrow 3^x = 3^6\\\Leftrightarrow x=6\)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )