Toán Lớp 7: 25 . (-1/3)^3 + 1/5 – 2 . (-1/2)^2 – 1/2

Question

Toán Lớp 7: 25 . (-1/3)^3 + 1/5 – 2 . (-1/2)^2 – 1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tuần 2022-06-11T15:46:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  25 . (-1/3)^3 + 1/5 – 2 . (-1/2)^2 – 1/2
  = 25 . (-1)/27 + 1/5 – 2 . 1/4 – 1/2
  = -25/27 + 1/5 – 1/2 – 1/2
  = -98/135 – 1 = -233/135

 2. 25.(-1/3)^3+1/5-2.(-1/2)^2-1/2
  =25.(-1/27)+1/5-2. 1/4-1/2
  =-25/27 +1/5 -1/2 -1/2
  =-25/27+1/5-1
  =-98/135 -1
  =-98/135 -135/135
  =-233/135

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )