Toán Lớp 7: 23 1/4 . 7/5 – 13 1/4 chia 5/7

Question

Toán Lớp 7: 23 1/4 . 7/5 – 13 1/4 chia 5/7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-06-19T04:57:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 23$\dfrac{1}{4}$ . $\dfrac{7}{5}$ – 13$\dfrac{1}{4}$ : $\dfrac{5}{7}$
  = 23$\dfrac{1}{4}$ . $\dfrac{7}{5}$ – 13$\dfrac{1}{4}$ . $\dfrac{7}{5}$
  = $\dfrac{7}{5}$ . (23$\dfrac{1}{4}$ – 13$\dfrac{1}{4}$)
  $\text{= $\dfrac{7}{5}$ . 10}$
  $\text{= $\dfrac{70}{5}$}$
  $\text{= 14}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $23\dfrac{1}{4}.$$\dfrac{7}{5}-13$$\dfrac{1}{4}:$$\dfrac{5}{7}$
  $=23\dfrac{1}{4}.$$\dfrac{7}{5}-13$$\dfrac{1}{4}.$$\dfrac{7}{5}$
  $=\dfrac{7}{5}.(23$$\dfrac{1}{4}-13$$\dfrac{1}{4})$
  $=\dfrac{7}{5}.10$
  $=\dfrac{70}{5}$
  $\text{=14}$
  $\text{#mct}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )