Toán Lớp 7: 20 mu 5 nhan 5 mu 10 phan 100 mu 2

Question

Toán Lớp 7: 20 mu 5 nhan 5 mu 10 phan 100 mu 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 7 ngày 2022-06-17T01:44:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (20^5. 5^10)/(100^2)
  =((2^2. 5)^5. 5^10)/((2^2. 5^2)^2)
  =(2^10. 5^5. 5^10)/(2^4. 5^4)
  =(2^10. 5^15)/(2^4. 5^4)
  =2^6. 5^11

 2. Giải đáp:
   2^6 . 5^11
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (20^5 . 5^10)/(100^2)
  = ( (2^2 . 5)^5 . 5^10)/( (2^2 . 5^2)^2)
  = (2^10 . 5^5 . 5^10)/(2^4 . 5^4)
  = (2^10 . 5^15)/(2^4 . 5^4)
  = 2^6 .  5^11

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )