Toán Lớp 7: x/2=y/3;y/4=z/5 và x^2-y^2=-16 KHÔNG SAO CHÉP MẠNG

Question

Toán Lớp 7: x/2=y/3;y/4=z/5 và x^2-y^2=-16
KHÔNG SAO CHÉP MẠNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 34 phút 2022-06-18T02:51:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  x/2 = y/3 => x/2 . 1/4 = y/3 . 1/4 => x/8 = y/12 (1)
  y/4 = z/5 => y/4 . 1/3 = z/5 . 1/3 => y/12 = z/15 (2)
  Từ (1) và (2) suy ra x/8 = y/12 = z/15
  Lại có x/8 = y/12 = z/15 => x^2/64 = y^2/144 = z^2/225
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau : 
  x^2/64 = y^2/144 = z^2/225 = \frac{x^2 – y^2}{64 – 144} = -16/-80 = 1/5
  x^2/64 = 1/5 => x = \frac{8}{\sqrt{5}}
  y^2 = 1/5 => y = \frac{12}{\sqrt{5}}
  z^2 = 1/5 => z = \frac{25}{\sqrt{5}}

 2. Xin hay nhất ạ

  toan-lop-7-2-y-3-y-4-z-5-va-2-y-2-16-khong-sao-chep-mang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )