Toán Lớp 7: x/2=y/3 và y/5=z/4;x+y-z=-39 tks trc

Question

Toán Lớp 7: x/2=y/3 và y/5=z/4;x+y-z=-39
tks trc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tuần 2022-06-17T04:19:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  x/2 = y/3 => x/2 . 1/5 = y/3 . 1/5 => x/10 = y/15 (1)
  y/5 = z/4 => y/5 . 1/3 = z/4 . 1/3 => y/15 = z/12 (2)
  Từ (1) và (2) suy ra : x/10 = y/15 = z/12
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :
      x/10 = y/15 = z/12 = \frac{x+y-z}{10+15-12} = -39/13 = -3
  x/10 = -3 => x = -30
  y/15 = -3 => y = -45
  z/12 = -3 => z = -36

 2. x/2 = y/3
  => x/10 = y/15 (1)
  y/5 = z/4
  => y/15 = z/12 (2)
  Từ (1), (2)
  => x/10 = y/15 = z/12
  => x/10 = y/15 = z/12 = (x + y – z)/(10 + 15 – 12) = -39/13 = -3
  Từ đó suy ra:
  x = -3 . 10 = -30
  y = -3 . 15 = -45
  z = -3 . 12 = -36
  Vậy x = -30
         y = -45
         z = -36
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )