Toán Lớp 7: 2 đội công nhân đr giao làm 2 khối lượng công việc như nhau . đội 1 có 18 người , đôih 2 có 15 người (năng suất làm việc mỗi người như

Question

Toán Lớp 7: 2 đội công nhân đr giao làm 2 khối lượng công việc như nhau . đội 1 có 18 người , đôih 2 có 15 người (năng suất làm việc mỗi người như nhau ) . hỏi thời gian mỗi đội làm để hoàn thành công việc , biết đội 1 cần ít hơn đội 2 là 6h, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 5 ngày 2022-06-18T07:04:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi thời gian đội thứ nhất và đội thứ hai cần để hoàn thành công việc đó lần lượt là ,
  Từ đề bài, đội thứ nhất có 18 người , đội thứ hai có 15 người ( các công nhân làm việc với năng suất như nhau ) 
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  Do đó:

  Vậy thời gian đội thứ nhất và thứ hai cần để hoàn thành công việc lần lượt là 30giờ  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )