Toán Lớp 7: (2/3) mũ 3 : (2/3) mũ 2 + (-1 và 1/2) : 1,5

Question

Toán Lớp 7: (2/3) mũ 3 : (2/3) mũ 2 + (-1 và 1/2) : 1,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 3 tuần 2022-06-04T18:30:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có : (2/3)^3 : (2/3)^2 + -1 1/2 : 1,5
  = (2/3) + -3/2 : 1,5
  = 2/3  + -1
  = 1/3

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (2/3)^3 : (2/3)^2  -1 1/2 :1,5  ( 1 1/2 là hỗn số nha bn)
  = 2/3 -3/2 :3/2
  =2/3 – 1
  =-1/3
  chúc bn hk tốt ! :))

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )