Toán Lớp 7: 2 . ( x – 3 ) – 3 .( x – 5 ) = 4 . ( 3 – x ) – 18 Tìm x

Question

Toán Lớp 7: 2 . ( x – 3 ) – 3 .( x – 5 ) = 4 . ( 3 – x ) – 18
Tìm x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-12-19T09:20:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  2.( x – 3 ) – 3.( x – 5 ) = 4.( 3 – x ) – 18
  2x – 6 – 3x + 15 = 12 – 4x – 18
  2x – 3x + 4x = 12 – 18 + 6 – 15
  3x = – 15
  x = – 15 : 3
  x = – 5
  #AkiSha2007
   

 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  ${2 . ( x – 3 ) – 3 .( x – 5 ) = 4 . ( 3 – x ) – 18}$
  $⇔{}2x−6−3(x−5)=4(3−x)−18$
  $⇔{2x−6−3x+15=4(3−x)−18}$
  $⇔{−x−6+15=4(3−x)−18}$
  $⇔{−x+9=4(3−x)−18}$
  $⇔{−x+9=12−4x−18}$
  $⇔{−x+9=−6−4x}$
  $⇔{−x+9+4x=−6}$
  $⇔{3x+9=−6}$
  $⇔3x=−6−9$
  $⇔{3x=-15}$
  $⇔x=\dfrac{-15}{3}$
  $x={-5}$
  Vậy $x=-5$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )