Toán Lớp 7: 2/3×(x+3/4)=2|5/7 |x+1/2| =3/4 X/2=y/3 và x+y=105

Question

Toán Lớp 7: 2/3×(x+3/4)=2|5/7
|x+1/2| =3/4
X/2=y/3 và x+y=105, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 3 tháng 2022-01-15T14:49:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  `2/3 . ( x + 3/4) = 2 .|5/7|`

  `=> 2/3 . ( x + 3/4) = 2. 5/7`

  `=> 2/3 . ( x+3/4) = 10/7`

  `=> x + 3/4 = 10/7 : 2/3`

  `=> x +3/4 = 15/7`

  `=> x = 15/7 – 3/4`

  `=> x= 39/28`

  Vậy `x= 39/28`

  $\\$

  $\\$

  `| x + 1/2| = 3/4`

  `=>` $\left[\begin{matrix} x + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{4}\\ x + \dfrac{1}{2} = – \dfrac{3}{4}\end{matrix}\right.$$\\$ `=>` $\left[\begin{matrix} x = \dfrac{1}{4}\\ x = – \dfrac{5}{4}\end{matrix}\right.$

  Vậy ` x in { 1/4 ; -5/4}`

  $\\$

  $\\$

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `x/2 = y/3 = ( x + y)/(2 +3) = 105/5 = 21`

  `x/2 = 21 => x = 21.2 => x = 42`

  `y/3 = 21 => y = 21 . 3 => 63`

  Vậy `x= 42; y = 63`

 2. 1.2/3.(x+3/4)=2.5/7
  =>2/3.(x+3/4)=1
  =>(x+3/4)=1:2/3
  =>(x+3/4)=3/2
  =>x=3/2-3/4
  =>x=3/4
  2.[x+1/2]=3/4
  =>x+1/2=3/4 hoặc x+1/2=(-3/4)
  =>x=3/4-1/2 hoặc x=(-3/4)-1/2
  =>x=1/4 hoặc x =(-5/4)
  giải thích bài này vì khi muốn tìm giá trị tuyệt đối của 1 số bất kì bạn phải hiểu luôn luôn ra số dương đây là bảng công thức giá trị tuyệt đối mà mình biết:
  cách tìm giá trị tuyệt đối [a]=b
  nếu b>0 thì => a > hoặc a<0
  nếu b<0 => a= rỗng ( lớp 6 chắc bạn cũng học rỗng là sao rồi)
  câu 3 .x/2=y/3 và x+y = 105
             giải 
  ta có x/2=y/3 và x+y=105
  áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
  x/2=y/3=x+y/2+3=105/5=21
  => x=21.2=42
  =>y=21.63
  vậy x=42 y=63
  giải thích: bài này cần áp dụng dô tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )