Toán Lớp 7: ( -2 )^3 + 1/2 : 1/8 – căn bậc hai của 25 + | -64 |

Question

Toán Lớp 7: ( -2 )^3 + 1/2 : 1/8 – căn bậc hai của 25 + | -64 |, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 tuần 2022-04-14T03:48:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-2)^3 + 1/2 : 1/8 – \sqrt{25} + |-64|
  = -8 + 1/2 . 8 – 5 + 64
  = -8 + 4 – 5 + 64
  = 68 – 13
  = 55 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( -2 )^3 + 1/2 : 1/8 – \sqrt{25} + | -64 |
   = 8+1/2:1/8-5+64
  = 8+4-5+64
  = 12-5+64
  = 7+64
  = 71

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )