Toán Lớp 7: |2x| – |-2,5| = |-7,5| (x > 0)

Question

Toán Lớp 7: |2x| – |-2,5| = |-7,5| (x > 0), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 18 phút 2022-06-15T02:16:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   / 2x / – / – 2,5 / = / 7,5 /
     2x   – 2,5  = 7,5      
     2x            = 7,5 + 2,5
     2x            = 10
       x            = 10 : 2
       x            = 5

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  | 2x | – | -2,5 | = | -7,5 |
  => | 2x | = 7,5 + 2,5
  => | 2x | = 10
  => 2x = 10 hoặc 2x = -10
  => x = 5 hoặc x = -5
              Vậy x in { 5; -5 } 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )