Toán Lớp 7: -2/15 -x=-3/10 ai giúp với mình chưa hiểu phần này lắm

Question

Toán Lớp 7: -2/15 -x=-3/10 ai giúp với mình chưa hiểu phần này lắm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-20T09:44:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\#phnn$

  -2/15-x=-3/10
  <=>-x=-3/10+2/15
  <=>-x=-1/6
  =>x=1/16
  \text{Vậy:} x=1/6.

 2. Giải đáp:
  $x=\dfrac16$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\dfrac{-2}{15}-x=\dfrac{-3}{10}\\\Rightarrow x=\dfrac{-2}{15}-\dfrac{-3}{10}\\\Rightarrow x=\dfrac16$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )