Toán Lớp 7: (x+2)/15 + (x+2)/16 + (x+2)/17 = (x+2)/18 + (x+2)/19

Question

Toán Lớp 7: (x+2)/15 + (x+2)/16 + (x+2)/17 = (x+2)/18 + (x+2)/19, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-12-22T12:48:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x+2)/15 + (x+2)/16 + (x+2)/17 = (x+2)/18 + (x+2)/19
  <=> (x+2)/15 + (x+2)/16 + (x+2)/17 – (x+2)/18 – (x+2)/19 = 0
  <=> (x+2)(1/15 + 1/16 + 1/17 – 1/18 – 1/19) = 0
  Dễ thấy 1/15 + 1/16 + 1/17 – 1/18 – 1/19≠0
  => x + 2 = 0
  <=> x = -2
  Vậy x = -2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+2)/15 + (x+2)/16 + (x+2)/17 = (x+2)/18 + (x+2)/19
  <=> ( x + 2 ) ( 1/15 + 1/16 + 1/17 – 1/18 – 1/19 ) = 0
  => x + 2 = 0
  => x = 0 – 2
  => x = -2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )