Toán Lớp 7: 2^12*3^5-4^6.9^2/(2^2*3)^6+8^4*3^5

Question

Toán Lớp 7: 2^12*3^5-4^6.9^2/(2^2*3)^6+8^4*3^5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 7 tháng 2022-05-25T19:11:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $\dfrac{1}{6}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{{2^{12}}{{.3}^5} – {4^6}{{.9}^2}}}{{{{\left( {{2^2}.3} \right)}^6} + {8^4}{{.3}^5}}}\\
   = \dfrac{{{2^{12}}{{.3}^5} – {2^{12}}{{.3}^4}}}{{{2^{12}}{{.3}^6} + {2^{12}}{{.3}^5}}}\\
   = \dfrac{{{2^{12}}{{.3}^4}\left( {3 – 1} \right)}}{{{2^{12}}{{.3}^5}.\left( {3 + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{2}{{3.4}}\\
   = \dfrac{1}{6}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )