Toán Lớp 7: -2 1 phan 6*-5 phan6 bang bao nhieu

Question

Toán Lớp 7: -2 1 phan 6*-5 phan6 bang bao nhieu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tháng 2022-12-19T11:27:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mik nghĩ là chia nha tus:
  -2 1/6 ÷ -5/6
  =-13/6 ÷ -5/6
  =13/5
  Nếu là nhân thì:
  -2 1/6 × -5/6
  =-13/6 × -5/6
  =65/36

 2. -2 1/6 : -5/6
  =-13/6 : -5/6
  =-13/6 xx -6/5
  =13/5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )