Toán Lớp 7: (x-2).(1/2x+7) giải giúp mk vs mk đang cần gấp

Question

Toán Lớp 7: (x-2).(1/2x+7)
giải giúp mk vs mk đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-21T10:12:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Hình ảnh nhé 
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  toan-lop-7-2-1-2-7-giai-giup-mk-vs-mk-dang-can-gap

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  $(x-2)(\dfrac{1}{2}x+7)$
  $=x. \dfrac{1}{2}x-2.\dfrac{1}{2}x+7x-14$
  $=\dfrac{1}{2}x^2-x+7x-14$
  $=\dfrac{1}{2}x^2+6x-14$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )