Toán Lớp 7: 16/40 là dc bao nhiêu điểm T.Anh vậy m.ng :(((

Question

Toán Lớp 7: 16/40 là dc bao nhiêu điểm T.Anh vậy m.ng :(((, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 23 giờ 2022-04-19T20:22:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 16/40 là 4 điểm ạ 

    Lấy 16 : 40 = 0,4 = 4 điểm nhé

  2. 16/40 là 4 điểm ạ 
    Lấy 16 : 40 = 0,4 = 4 điểm nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )