Toán Lớp 7: x/15=y/10=z/6 và x mũ 2 – 2y mũ 2=1 tìm x

Question

Toán Lớp 7: x/15=y/10=z/6 và x mũ 2 – 2y mũ 2=1 tìm x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-11T05:35:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Theo bài ra, ta có:
  x/15=y/10=z/6
  =>x^2/15^2=(2y^2)/(2xx10^2)=z/6
  =>x^2/225=(2y^2)/200=z/6 và x^2-2y^2=1
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x^2/225=(2y^2)/200=z/6=(x^2-2y^2)/(225-200)=1/25
  Như vậy:
  x^2/225=1/25=>x^2=1/25xx225=9=>\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-3\end{array} \right.\)
  Vậy x=3 hoặc x=-3
                                                  
  @uniquetimehunter
                                                  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )