Toán Lớp 7: 15 người may xong một lô hàng hết 10 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm 4 ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất may như nhau )

Question

Toán Lớp 7: 15 người may xong một lô hàng hết 10 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm 4 ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất may như nhau )
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 2 tháng 2022-03-15T01:03:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sớm hơn 4 ngày là 10 – 4 = 6 ( ngày )

  Gọi x người làm trong 6 ngày

  Có 15 người làm trong 10 ngày

  Theo tính chất của tỉ lệ nghịch ta có :

  x . 6 = 15 . 10

  -> x = 25

  Vậy cần thêm : 25 – 15 = 10 (người)

  => B

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   Gọi số người may hết lô hàng đó sớm 4 ngày là: x  (x∈N*)
  Số ngày mà x người may xong lô hàng là: 10-4=6 (ngày)
  Vì số người tỉ lệ nghịch với số ngày nên
  ->15.10=x.6
  =>x=(15.10)/6=25  (người)
  Vậy số người cần thêm để may xong lô hàng sớm 4 ngày là: 25-15=10 (người)
  -> Chọn: B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )