Toán Lớp 7: x-132=368 x+234=23445

Question

Toán Lớp 7: x-132=368 x+234=23445, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 6 tháng 2022-06-19T02:38:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x-132=368
      x=368+132
      x=500
  x+234=23445
         x=23445-234
         x=23211    

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x-132=368                                    x+234=23445
        x   =368+132                                  x  =23445-234
        x   =400                                          x   =23211

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )