Toán Lớp 7: x²-x+12 là đa thức vô nghiệm hay đa nghiệm

Question

Toán Lớp 7: x²-x+12 là đa thức vô nghiệm hay đa nghiệm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 3 tuần 2022-06-17T06:50:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Vô nghiệm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-x+12
  =(x^2-x+1/4)+47/4
  =[x^2-2x . 1/2+(1/2)^2]+47/4
  =(x-1/2)^2+47/4
  Nhận xét:
  (x-1/2)^2>=0 $\forall$ x
  => (x-1/2)^2+47/4>=47/4>0 $\forall$ x
  => Đa thức trên vô nghiệm
  Vậy đa thức x^2-x+12 vô nghiệm.

 2. Bạn tham khảo
  x^2-x+12
  =(x^2-x+1/4)+47/4
  =[x^2-2x . 1/2+(1/2)^2]+47/4
  =(x-1/2)^2+47/4
  Nhận xét:
  (x-1/2)^2>=0 AA x
  ->(x-1/2)^2+47/4>=47/4 >0AA x
  -> Đa thức vô nghiệm 
  Vâyk x^2-x+12 là vô nghiệm 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )