Toán Lớp 7: x/10=y/15=z/12 và x+y-z=-26 giúp mình vớiiii

Question

Toán Lớp 7: x/10=y/15=z/12 và x+y-z=-26
giúp mình vớiiii, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 3 tuần 2022-06-07T20:44:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
   x/10=y/15=z/12=(x+y-z)/(10+15-12)=(-26)/13=-2
   Với x/10=-2=>x=10.(-2)=-20
         y/15=-2=>y=15.(-2)=-30
         z/12=-2=>z=12.(-2)=-24
   Vậy x=-20; y=-30; z=-24

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được
  x/10=y/15=z/12={x+y-z}/{10+15-12}={-26}/13=-2
  => {(x=-2.10=-20),(y=-2.15=-30),(z=-2.12=-24):}
  Vậy x=-20;y=-30;z=-24
  * Lí thuyết: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  a/b=c/d=e/f={a+c+e}/{b+d+f}={a+c-e}/{b+d-f}=…

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )