Toán Lớp 7: (-1 và 1/3). (-1 và 1/4).(-1 và 1/5)-.(-1 và 1/2012)

Question

Toán Lớp 7: (-1 và 1/3). (-1 và 1/4).(-1 và 1/5)…..(-1 và 1/2012), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 3 tháng 2022-02-18T16:29:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  2013/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-1 1/3).(-1 1/4).(-1 1/5)….(-1 1/2012)
  =(-4/3) .(-5/4) . (-6/5)….(-2013/2012)
  ={(-4).(-5).(-6)….(-2013)}/{3.4.5….2012}
  ={[(-1).(-1).(-1)….(-1)][4.5.6…2013]}/{3.4.5….2012} (2010 số (-1))
  ={1.(4.5.6…2012).2013}/{3.(4.5….2012)}
  ={1.2013}/3
  =2013/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )