Toán Lớp 7: 1) Tính hợp lí: a) 2^15.9^4:6^6.8^3 b) 45^10.5^20:75^15 2) Tìm x: 20-2|x+4|=4

Question

Toán Lớp 7: 1) Tính hợp lí:
a) 2^15.9^4:6^6.8^3
b) 45^10.5^20:75^15
2) Tìm x:
20-2|x+4|=4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 3 tuần 2022-06-04T10:28:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  a)
  2^15 . 9^4 : 6^6 . 8^3
  = 2^15 . (3^2)^4 : 2^6 : 3^6 . (2^3)^3
  = 2^15 . 3^8 : 2^6 : 3^6 . 2^9
  = 2^24 . 3^8 : 2^6 . 3^6
  = 2^18 . 3^2
  b)
  45^10 . 5^20 : 75^15
  = 5^10 . (3^2)^10 . 5^20 : (5^2)^15 : 3^15
  = 5^10 . 3^20 . 5^20 : 5^30 : 3^15
  = 5^30 . 3^20 : 5^30 : 3^15
  = 3^5
  2)
  20 – 2|x + 4| = 4
  ⇒ 2|x + 4| = 16
  ⇒ |x + 4| = 8
  ⇒ x + 4 = 8          hoặc           x + 4 = -8
  ⇒ x = 4            hoặc             x = -12
  Vậy  x ∈ {4 ; -12}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )