Toán Lớp 7: 1) Chọn câu đúng: A. x∈ R thì x ∈ Q B. x ∈ Q thì x ∈ R C. x ∈ Q thì x ∈ I D. x ∈ I thì x ∈ Q HELPPPPPPPPPP

Question

Toán Lớp 7: 1) Chọn câu đúng:
A. x∈ R thì x ∈ Q B. x ∈ Q thì x ∈ R
C. x ∈ Q thì x ∈ I D. x ∈ I thì x ∈ Q
HELPPPPPPPPPPPPP MEEEEEEEEEEEEEEEEE PLS!!!!!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-14T23:25:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  R là tập hợp số thực  gồm Q;I
  Q là tập hợp số hữu tỉ.
  I là tập hợp số vô tỉ.
  =>Q ne I
  B. x in Q thì x in R (đúng vì Q in R )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )