Toán Lớp 7: 1.Cho 5,2x+(-1,5)x+8,4=1 thì giá trị của x là:• A.-2• B.1• C.-1• D.Một kết quả khác 2.Cho x,y biết rằng x+y=10 và x . 3 = y

Question

Toán Lớp 7: 1.Cho 5,2x+(-1,5)x+8,4=1 thì giá trị của x là:• A.-2• B.1• C.-1• D.Một kết quả khác
2.Cho x,y biết rằng x+y=10 và x . 3 = y . 7 . Giá trị của x và y lần lượt là:• A.2;8• B.4;6• C.3; 7 • D. 7; 3
3.Cho x,y biết rằng y – x=6 và x : 4 = y : 7 . Giá trị của x và y lần lượt là:• A.2;8• B.8;14• C.13; 7 • D. 8; 2
4.Cho đường thẳng x và đường thẳng y cắt nhau tại O. Số góc tạo thành khác góc bẹt là A.1• B. 2• C.3; • D. 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 25 phút 2022-06-15T23:19:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     xin lỗi ,mk chỉ biết bài 4 thôi 
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    12.5 + 15.8 +….+192.95 + 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )