Toán Lớp 7: 1,5:2,16 viết thành số nguyên như thế này đúng hay sai kết quả là 5:72 ( tỉ lệ thức nha)

Question

Toán Lớp 7: 1,5:2,16 viết thành số nguyên như thế này đúng hay sai kết quả là 5:72 ( tỉ lệ thức nha), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 ngày 2022-06-17T23:25:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: Sai
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,5 : 2,16 = 5 : 72
  Cách lập đc 1 tỉ lệ thức như sau: Tích trung tỉ = tích ngoại tỉ
  Số trung tỉ là 2,16 và 5
  Số ngoại tỉ là 1,5 và 72
  Ta có 1,5 . 72 = 108
  Mà 2,16 xx5=10,8
  =>2,16xx 50=108
  Hay 1,5 : 2,16 = 50 : 72 = 0,06944 ….
  Vậy phải làm thế này:
  Thay số 5=50
  Thì mới đúng
  1,5.72=2,16.50=108
  Vậy 1,5:2,16=50:72
   

 2. Giải đáp: Đúng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,5 : 2,16 = 5 : 72
  Cách lập đc 1 tỉ lệ thức như sau: Tích trung tỉ = tích ngoại tỉ
  Số trung tỉ là 2,16 và 5
  Số ngoại tỉ là 1,5 và 72
  Ta có 1,5 . 72 = 2,16 . 5 = 108
  Hay 1,5 : 2,16 = 5 : 72 = 0,06944 ….
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )