Toán Lớp 7: 1 |-4,3|+|+7,8|:2= A.6,05 B.1,75 C.-0,4 D.8,2 2.chỉ ra đáp án sai.Từ tỉ lệ thức 5/9=10/18 ta có tỉ lệ thức

Question

Toán Lớp 7: 1 |-4,3|+|+7,8|:2= A.6,05 B.1,75 C.-0,4 D.8,2
2.chỉ ra đáp án sai.Từ tỉ lệ thức 5/9=10/18 ta có tỉ lệ thức sau:A.5/9=10/18 B.63/9=35/5 C.10/9=18/5 D.63/35=9/5
3.cho|5x|=15 thì x=
giải giúp mk mk sẽ vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 6 tháng 2022-06-21T05:09:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   1,D(bấm máy tính)
   2,B
   3,Ta có:5x=15 hoặc 5x=-15
  TH1,5x=15                
  x=15:5=3
  TH2,5x=-15
   x=-15:5=-3
  ⇒×∈ ±3}
  Nhớ vote và tym+câu trả lời hay nhất cho mk nhé
  #chucbanhoctot

 2. Giải đáp:
   1-D.8,2
   2-C.$\frac{10}{9}$ và$\frac{18}{45}$ 
  3 giải
  |5x|=15
  ⇒5x=15 hoặc 5x=-15
  Nếu 5x=15
  ⇒x=15:5
  ⇒x=3 
  Nếu 5x=-15
  ⇒x=-15:5
  ⇒x=-3
  Vậy x=3 hoặc x=-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )