Toán Lớp 7: 1 / 3 + x = 2 , 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 =–… = 2 , ( 6 )

Question

Toán Lớp 7: 1 / 3 + x = 2 , 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ………………….. = 2 , ( 6 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 34 phút 2022-06-07T10:18:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì 2,6666666667=8/3
  1/3+x=8/3
  ⇔x=8/3-1/3
  ⇔x=7/3
   

 2. Giải đáp:
   vậy x= 2, ( 3) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1/3 + x = 2,(6) 
             x = 2,(6) – 1/3
             x = 2,(6) – 0, (3)
             x = 2,(3) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )