Toán Lớp 7: $1^{3}$ +$2^{3}$ +$3^{3}$+-..+ $10^{3}$= $(x+1)^{2 }$ helpppp

Question

Toán Lớp 7: $1^{3}$ +$2^{3}$ +$3^{3}$+……+ $10^{3}$= $(x+1)^{2
}$
helpppp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 4 tuần 2022-06-01T00:50:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  13+23+33+…+103=(x+1)2
  ⇒3025=(x+1)2
  ⇒(x+1)2=(−55)2;(−55)2
  ⇒x+1=55;−55

 2. 1³ + 2³ + 3³ + … + 10³ = ( x + 1 )²
  ⇒ 3025 = ( x + 1 )²
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}(x+1)^{2}=(-55)^{2}\\(x+1)^{2}=55^{2}\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x+1=-55\\x+1=55\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=-55-1=-56\\x=55-1=54\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )