Toán Lớp 7: (x+1)/2020 +(x+2) /2019 = (x+3)/2018+ (x+4)/2017

Question

Toán Lớp 7: (x+1)/2020 +(x+2) /2019 = (x+3)/2018+ (x+4)/2017, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tháng 2022-12-22T09:27:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cộng cả hai vế của phương trình với 2 ta được :
            2+$\frac{x+1}{2020}$ + $\frac{x+2}{2019}$ = 2+$\frac{x+3}{2018}$ + $\frac{x+4}{2017}$ 
  ⇔ ( 1 + $\frac{x+1}{2020}$) + (1 + $\frac{x+2}{2019}$) = (1 + $\frac{x+3}{2018}$) + (1 + $\frac{x+4}{2017}$ )
  ⇔ $\frac{x+2021}{2020}$ + $\frac{x+2021}{2019}$ = $\frac{x+2021}{2018}$ + $\frac{x+2021}{2017}$ 
  ⇔ $\frac{x+2021}{2020}$ + $\frac{x+2021}{2019}$ – $\frac{x+2021}{2018}$ – $\frac{x+2021}{2017}$ = 0
  ⇔ (x + 2021).( $\frac{1}{2020}$ + $\frac{1}{2019}$ – $\frac{1}{2018}$ – $\frac{1}{2017}$) = 0  (1)
  Vì  $\frac{1}{2020}$ + $\frac{1}{2019}$ – $\frac{1}{2018}$ – $\frac{1}{2017}$ $\neq$ 0    (2)
  nên từ (1) và (2) suy ra (x + 2021 ) = 0
                          ⇔ x             = – 2021

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x + 1)/2020 + (x + 2)/2019 = (x + 3)/2018 + (x + 4)/2017
  ( (x + 1)/2020 + 1) +( (x + 2)/2019 + 1) = ( (x + 3)/2018 + 1) + ( (x + 4) + 1)/2017)
  (x + 2021)/2020 + (x + 2021)/2019 = (x + 2021)/2018 + (x + 2021)/2017
  (x + 2021)/2020 + (x + 2021)/2019 – (x + 2021)/2018 – (x + 2021)/2017 = 0
  ( x + 2021) . (1/2020 + 1/2019 – 1/2018 – 1/2017) = 0
  Mà 1/2020 + 1/2019 – 1/2018 – 1/2017 \ne 0 
  ⇒ x + 2021 = 0
  x                 = 0 – 2021
  x                 = – 2021
  Vậy x = – 2021
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )