Toán Lớp 7: (x-1/2) mũ 2=0, giải giúp mình đi ạ

Question

Toán Lớp 7: (x-1/2) mũ 2=0, giải giúp mình đi ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 3 ngày 2022-06-20T19:25:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ ( x – \dfrac{1}{2} )^2 = 0 $
  $ ⇒ x – \dfrac{1}{2} = 0 $
  $ ⇒ x = \dfrac{1}{2} $
  Vậy $  x = \dfrac{1}{2} $

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-1/2)^2 bằng 0^2
  x-1/2 bằng 0
  x bằng 0+1/2
  x bằng 1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )